Trgovina

PRODENT INTERNATIONAL,

Trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o.

 

NAZIV Prodent Int., d.o.o.
SEDEŽ Zvezna ulica 2A, SI-1000 Ljubljana
TELEFON +386 1 5204 800
FAKS +386 1 5204 822
SPLET www.prodent.si
MAIL ...
   
MATIČNA ŠTEVILKA 5872308
ID ZA DDV SI78866278
 

Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani,

št. vložka 1/25779/00

 

BANKA

 

Sberbank banka d.d.,

Dunajska cesta 128 A, SI-1000 Ljubljana

IBAN SI56 3000 0010 0853 846
SWIFT SABRSI2X
   

BANKA

 

UniCredit Banka Slovenija d.d.,

Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana

IBAN SI56 2900 0005 0908 949
SWIFT BACXSI22