Trgovina

PRODENT INTERNATIONAL,
Trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o.

 

Naziv Prodent Int., d.o.o.
Sedež Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana
Telefon +386 1 5204 800
Fax +386 1 5204 822
Spletna stran www.prodent.si
E-mail info@prodent.si
   
Matična številka 5872308
Davčna številka SI78866278
   
Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. vložka 1/25779/00
 
Banka Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana
IBAN SI56 3000 0010 0853 846
SWIFT SABRSI2X
   
Banka UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana
IBAN SI56 2900 0005 0908 949
SWIFT BACXSI22